Rekenmodule
English
Welkom bij de rekenmodule. Hier kunt u berekenen hoe groot uw belastingvoordeel is als u een gift doet aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Uw gift is niet belast met schenkbelasting. Bovendien kunt u de gift in aftrek brengen van uw inkomen voor de berekening van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit leidt tot een lagere belastingdruk en mogelijk tot een belastingteruggave.

Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds een culturele instelling is, kunt u overigens als individu tot 125% van uw gift in aftrek brengen en een entiteit zelfs tot 150% van de gift. Een gift kan u daarom aanzienlijk minder kosten dan het bedrag dat u wenst te geven aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De rekenmodule bestaat uit twee versies. Een versie is bedoeld voor individuen die de gift in mindering wensen te brengen op hun inkomstenbelasting. De andere versie is bedoeld voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) die de gift in mindering wensen te brengen op hun vennootschapsbelasting. Selecteer hieronder de voor u relevante rekenmodule.

Over de rekenmodule Voorwaarden Privacy