Rekenmodule Privacy
Terug English
Privacy- en cookieverklaring van ANBIgift.nl

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website ANBIgift.nl (de "Website"). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die ykswolednaS tsnrE (de "Verantwoordelijke") verwerkt van de gebruikers van de Website (de "Gebruikers").

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u deze privacy- en cookieverklaring daarom regelmatig te raadplegen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 november 2015.

1. Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verantwoordelijke verwerkt van de Gebruikers.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

ykswolednaS tsnrE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

(1) Om u via e-mail informatie over de rekenmodule van ANBIgift.nl toe te sturen.

Wat houdt dit doel in?
Op de Website kunt u een gratis en gepersonaliseerde rekenmodule voor uw algemeen nut beogende instelling (ANBI) aanvragen. Indien u uw persoonsgegevens in het daartoe beoogde formulier invult, gebruiken wij deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en de naam van uw ANBI.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang u informatie over ANBIgift.nl wilt ontvangen. Wilt u geen dergelijke informatie meer ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden door contact met ons op te nemen via het e-mailadres dat op de pagina "Over ANBIgift.nl" staat vermeld.

(2) Om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Wat houdt dit doel in?
U kunt contact met ons opnemen via e-mail. Wij zullen uw persoonsgegevens dan gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, correspondentie met de Verantwoordelijke over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Uw gegevens worden na vier weken uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van een log-bestand met uw naam, contactgegevens, de datum waarop u contact met ons heeft opgenomen en het onderwerp van uw vraag.

(3) Voor het technisch en functioneel beheer van de Website.

Wat houdt dit doel in?
Wanneer u de Website bezoekt, wordt geaggregeerde statistische informatie verwerkt om het gebruik dat u van de Website maakt te kunnen analyseren. Hiermee krijgt de Verantwoordelijke inzicht in hoe Gebruikers de Website gebruiken. Voor dit doel worden cookies gebruikt. Zie vraag 5 (Welke cookies worden gebruikt?).

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's op de Website, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van uw bezoek aan de Website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze technische gegevens permanent voor dit doel.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De Verantwoordelijke schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals de hosting van de Website. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft de Verantwoordelijke de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien de Verantwoordelijke hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsorganisaties.

5. Welke cookies worden gebruikt?

De Website maakt gebruik van Google Analytics' cookies. Google Analytics is een webanalyse dienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik dat Gebruikers van de Website maken te kunnen analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om de Verantwoordelijke inzage te geven in hoe Gebruikers de Website gebruiken. De Verantwoordelijke heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google voor dit doel. De informatie die door Google wordt verzameld over uw gebruik van de Website wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Ter bescherming van uw privacy heeft de Verantwoordelijke ervoor gekozen om van uw IP-adres de laatste drie cijfers te maskeren.
Google zal deze informatie alleen gebruiken om de Verantwoordelijke in staat te stellen uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten op te stellen van de activiteit op de Website en om technische bijstand te bieden. De Verantwoordelijke heeft de optie uitgeschakeld dat Google deze informatie kan gebruiken voor eigen doeleinden of deze informatie aan derden kan verschaffen, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Voorts maakt de Verantwoordelijke geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier.
U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. Houdt er echter rekening mee dat als u dit doet, u misschien niet in staat bent de volledige functionaliteit van de Website te gebruiken.

6. Hoe beveiligen wij de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt de Verantwoordelijke meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

7. Waar kunt u terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering, etc.?

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die de Verantwoordelijke over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar het e-mailadres dat op de pagina "Over ANBIgift.nl" staat vermeld.

Over ANBIgift.nl Voorwaarden Privacy