Rekenmodule
English
Welkom bij de rekenmodule. Hier kunt u berekenen hoe groot uw belastingvoordeel is als u een gift doet aan Sounds of Change.

Uw gift is niet belast met schenkbelasting. Bovendien kunt u de gift in aftrek brengen van uw inkomen voor de berekening van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit leidt tot een lagere belastingdruk en mogelijk tot een belastingteruggave.

Een gift kan u daarom aanzienlijk minder kosten dan het bedrag dat u wenst te geven aan Sounds of Change.

De rekenmodule bestaat uit twee versies. Een versie is bedoeld voor individuen die de gift in mindering wensen te brengen op hun inkomstenbelasting. De andere versie is bedoeld voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) die de gift in mindering wensen te brengen op hun vennootschapsbelasting. Selecteer hieronder de voor u relevante rekenmodule.

Over de rekenmodule Voorwaarden Privacy